П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Община Тервел
подадени през 2023г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Входящ номер/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ(файл) Име, презиме и фамилия Длъжност
КПК-705а/ 05.01.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Гинка Николова Колева Специалист "ОС" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-706/ 02.02.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Елеонора Йорданова Колева Специалист "Еколог" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-706a/ 17.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т.2 Моника Наскова Маринова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-707/ 20.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Иванка Иванова Василева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-708/ 20.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иванка Иванова Василева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-709/ 21.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Ангелина Кръстева Станкова Специалист "Младежки дейности" в дирекция "ОКМДР"
КПК-710/ 21.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ангелина Кръстева Станкова Специалист "Младежки дейности" в дирекция "ОКМДР"
КПК-711/ 22.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севин Фикрет Дилявер Специалист "Финанси" в Кметство Жегларци
КПК-712/ 22.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Атидже Ахмед Осман  Специалист "АО и ВО" в Кметство Жегларци
КПК-712а/ 22.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Карамфилова Райчева Директор на ДГ "Първи юни" гр. Тервел
КПК-712б/ 22.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомира Карамфилова Райчева Директор на ДГ "Първи юни" гр. Тервел
КПК-713/ 31.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Евелина Янкова Иванова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-714/ 31.03.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Евелина Янкова Иванова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-715/ 20.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Катя Илиева Костадинова Юрисконсулт в дирекция "АПИООП"
КПК-716/ 20.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Катя Илиева Костадинова Юрисконсулт в дирекция "АПИООП"
КПК-717/ 24.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Милена Маринова Пенева Директор на дирекция "ФМП"
КПК-718/ 24.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мирослава Недкова Любенова-Михалева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-719/ 24.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Иванова Димова Ст. инспектор "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-720/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимира Иванова Ангелова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-721/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Анастасия Петрова Колева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-722/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севдалина Ненова Колева Директор на дирекция "ОКМДР"
КПК-723/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Теодора Минчева Иванова Ст. специалист "МДТ" в дирекция "ФМП" 
КПК-724/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Женя Събева Йорданова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-725/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Йовка Валентинова Димитрова Директор на ДГ "Слънчице" с. Орляк
КПК-726/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светла Христова Димитрова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-727/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Живка Йорданова Николова Специалист "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-728/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Иванова Гичева Директор на ДГ "Детски свят" с. Безмер
КПК-729/ 25.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомира Красимирова Атанасова Директор на ДГ "Детелина" гр. Тервел
КПК-730/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Евелина Янкова Иванова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-731/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Петя Илиева Христова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-732/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Нели Кралева Михайлова Директор на ДГ "Светулка" с. Коларци
КПК-733/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Марина Ивелинова Стоянова Директор на ЦПЛР "Малкият принц"
КПК-734/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветелина Живкова Стоянова Директор на ДГ "Първи юни" гр. Тервел
КПК-735/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Еленка Костадинова Станчева Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-736/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Берна Левент Лятиф Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-737/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентин Стоянов Петров Гл. счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-738/ 26.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселина Тодорова Митева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-739/ 27.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ани Николова Атанасова Директор на ДГ "Теменуга" с. Нова Камена
КПК-740/ 27.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Драгомир Христов Димитров Секретар на Община Тервел
КПК-741/ 27.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Недко Стоянов Бончев Ст. специалист "ФУС" в дирекция "ФМП"
КПК-742/ 27.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Николинка Стоянова Коева Ст. специалист "Бюджет" в дирекция "ФМП"
КПК-743/ 27.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Миглена Василева Иванова Директор на дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-744/ 27.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гюлшерен Мюстеджеб Аптула - Халил Директор на ДГ "Детски рай" с. Зърнево
КПК-745/ 28.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Орлин Иванов Денев Служител по сигурността на информацията при Община Тервел
КПК-746/ 28.04.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мила Апостолова Ненова Директор на ПДЯ гр. Тервел
КПК-747/ 02.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Николинка Петрова Георгиева Специалист "ЛБД и ЕСГРАОН" в дирекция "АПИООП"
КПК-748/ 02.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменужка Петкова Чанева Специалист "ЛБД и ЕСГРАОН" в дирекция "АПИООП"
КПК-749/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Иванова Минева Специалист "Финанси" в Кметство с. Нова Камена
КПК-750/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Димо Димитров Миланов Кметски наместник на с. Кочмар
КПК-751/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мариана Митева Куманова Специалист "Финанси" в Кметство с. Безмер
КПК-752/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Пламен Стоянов Бошнаков Кметски наместник на с. Професор Златарски
КПК-753/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Зюбер Османов Османов Младши специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-754/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ружди Абилов Османов Кметски наместник на с. Ангеларий
КПК-755/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Метин Мехмед Осман Кметски наместник на с. Оногур
КПК-756/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севда Али Али Младши специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-757/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Славов Хорозов Ст. специалист "Безстопанствени животни" към Община Тервел
КПК-758/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Димитър Михайлов Желязков Кметски наместник на с. Сърнец
КПК-759/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Бейхан Вейсел Ахмед Кметски наместник на с. Гуслар
КПК-760/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мая Живкова Георгиева Специалист "Гражданско състояние" в дирекция "АПИООП"
КПК-761/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светослав Василев Петров Кметски наместник на с. Мали извор
КПК-762/ 03.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Снежана Станчева Атанасова Кметски наместник на с. Кладенци
КПК-763/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Илка Николова Петкова Специалист "Личен състав" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-764/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ивелина Стоянова Стоянова Ст. счетоводител "СДПТЗ"
КПК-765/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Колев Йорданов Ст. специалист "Озеленяване" при Община Тервел
КПК-766/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мими Вълчева Димитрова Младши специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-767/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ирина Илиянова Драганова Счетоводител в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-768/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Жулиета Жекова Стефанова Специалист "Социални дейности" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-769/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иванка Стойчева Йорданова Специалист "АО" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-770/ 04.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ренгинар Мехмед Галиб  Специалист "АО и Финаси" в кметство с. Попгруево
КПК-771/ 05.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мехриджан Али Ферад Специалист "АО и ВО" в Кметство с. Орляк
КПК-772/ 05.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Надде Али Юсеин Специалист "Финанси" в Кметство с. Орляк
КПК-773/ 05.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гочо Иванов Гочев Специалист "Чистота" в Община Тервел
КПК-774/ 05.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севнур Яйя Салимова Специалист "Финанси" в Кметство с. Коларци
КПК-775/ 05.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Димитричка Тодорова Колева Специалист "АТОП" към Община Тервел
КПК-776/ 05.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Венко Христов Стратиев Специалист "КИУА"
КПК-777/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светлана Николова Иванова Гл. специалист "ГО" в дирекция "АПИООП"
КПК-778/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гюлсюм Файдин Юсуф Специалист "АО и Финанси" в кметство с. Божан
КПК-779/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидар Тодоров Герчев Специалист "ИО" в дирекция "АПИООП"
КПК-780/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Катя Илиева Костадинова Юрисконсулт в дирекция "АПИООП"
КПК-781/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Андриана Димитрова Йорданова Директор на ДСХ с. Полковник Савово
КПК-782/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Янка Симеонова Димитрова Ст. специалист "Инвестиционна дейност" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-783/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светлана Иванова Тотева Специалист "АО и ВО" в Кметство с. Безмер
КПК-784/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Калоян Димитров Стефанов Технически сътрудник в дирекция "АПИООП"
КПК-785/ 09.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Надежда Йорданова Дякова Младши специалист "РТВ и Музей"
КПК-786/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Иванов Желев Специалист "Музей" 
КПК-787/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Петрова Николова Специалист "Весели ритуали, КО" в дирекция "ОКМДР"
КПК-788/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Христова Димитрова Юрисконсулт в дирекция "АПИООП"
КПК-789/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Снежана Колева Петрова Младши специалист "Озеленяване" към Община Тервел
КПК-790/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Бейлил Мехмед Адем Специалист "ИД и СУ" в Кметство с. Зърнево
КПК-791/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Исмаил Шаиб Дауд Специалист "АО и ВО " в Кметство с. Зърнево
КПК-792/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Константин Минков Колев Ст. специалист "ИО" в дирекция "АПИООП"
КПК-793/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Михаил Тонев Маринов Младши специалист "Екологичен контрол"
КПК-794/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Петко Стоянов Горбанов Гл. сътрудник по управление на ЕПП
КПК-795/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Янков Русенов Директор на дирекция "ОСТСУ"
КПК-796/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Кина Димова Иларева Ст. специалист "СС и НП" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-797/ 10.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Тодор Георгиев Тодоров Ст. специалист "Търговия, НО и НП" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-798/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Виолета Йорданова Димитрова Специалист "Чертожник - Геодезист" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-799/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мукадер Якуб Ахмед Специалист "Финанси" в Кметство с. Зърнево
КПК-800/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Дияна Колева Славова Специалист "Инвестиционни дейности" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-801/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Йордан Георгиев Йорданов Ст. специалист "НОНП" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-802/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимир Георгиев Керанов Ст. специалист "ГЗ и ОМП" при Община Тервел
КПК-803/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Пенчо Димитров Пенчев Ст. специалист "Благоустрояване" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-804/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Галина Йорданова Йорданова Специалист "ОР" в дирекция "ОКМДР"
КПК-805/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ангелина Кръстева Станкова Специалист "Младежки дейности" в дирекция "ОКМДР"
КПК-806/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Рени Илиянова Недкова Секретар на МКБППМН при Община Тервел
КПК-807/ 11.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Вълкова Маринова Специалист "Тъжни обредни ритуали" в дирекция "ОКМДР"
КПК-808/ 22.05.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Теодора Минчева Иванова Ст. специалист "МДТ" в дирекция "ФМП" 
КПК-809/ 01.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светла Христова Димитрова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-810/ 01.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ваня Златкова Денева Специалист "Еколог" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-811/ 05.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Моника Наскова Маринова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-812/ 07.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Нелина Валентинова Георгиева Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-813/ 07.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Нелина Валентинова Георгиева Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-814/ 10.07.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Полина Ангелова Иванова Директор на ЦПЛР "Малкият принц"
КПК-815/ 10.07.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Полина Ангелова Иванова Директор на ЦПЛР "Малкият принц"
КПК-816/ 11.07.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Марина Ивелинова Стоянова Директор на ЦПЛР "Малкият принц"
КПК-817/ 02.08.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севги Нихат Сали Специалист "АО и ВО" в Кметство с. Коларци
КПК-818/ 02.08.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Джемаил Юсеин Аптула Специалист "АО и ВО" в Кметство с. Коларци
КПК-819/ 02.08.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Джемаил Юсеин Аптула Специалист "АО и ВО" в Кметство с. Коларци
КПК-820/ 08.09.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Рени Илиянова Недкова Секретар на МКБППМН
КПК-821/ 08.09.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мая Живкова Георгиева Специалист "ГС" в дирекция "АПИООП"
КПК-822/ 21.09.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Пламена Янчева Пенева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-823/ 21.09.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Пламена Янчева Пенева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-824/ 29.09.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Милена Стоянова Тодорова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-825/ 29.09.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Милена Стоянова Тодорова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-826/ 04.10.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Нелина Валентинова Георгиева Счетоводител в отдел "Просвета"
       


          Списък на неподалите, в законоустановения срок пред Кмета на Община Тервел,
декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2023г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИАрхив

2022
2021
2020
2018-2019