П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Община Тервел
за 2021г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Входящ номер/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ(файл) Име, презиме и фамилия Длъжност
КПК-467/ 04.01.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Радостина Петкова Иванова счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-468/ 15.01.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Виолетка Димитрова Николова Директор на ЦПЛР
КПК-469/ 21.01.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Живка Георгиева Ненова Директор на ЦПЛР
КПК-470/ 21.01.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Живка Георгиева Ненова Директор на ЦПЛР
КПК-471/ 01.02.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Живка Йорданова Николова Специалист "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-472/ 01.02.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Живка Йорданова Николова Специалист "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-473/ 04.02.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Пенчо Димитров Пенчев Ст. специалист "Благоустрояване" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-474/ 04.02.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Пенчо Димитров Пенчев Ст. специалист "Благоустрояване" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-475/ 05.02.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Никола Костов Найденов Ст. специалист "Благоустрояване" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-476/ 25.02.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Красимира Иванова Ангелова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-477/ 25.02.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Красимира Иванова Ангелова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-478/ 10.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Диана Василева Йорданова Директор на ДГ "Здравец" гр. Тервел
КПК-479/ 14.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севдалина Ненова Колева Директор на дирекция "ОКМДР"
КПК-480/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Михаил Тонев Маринов Мл. специалист
КПК-481/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Андриана Димитрова Йорданова Директор на ДСХ с. Полковник Савово
КПК-482/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Снежана Станчева Атанасова Кметски наместник с. Кладенци
КПК-483/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Колева Йорданов Ст. специалист "Озеленяване"
КПК-484/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Йорданова Минева Специалист "Финанси" в Кметство Нова Камена
КПК-485/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Надде Али Юсеин Специалист "Финанси" в Кметство Орляк
КПК-486/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Метин Мехмед Осман Кметски наместник с. Оногур
КПК-487/ 23.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Димитричка Тодорова Колева Специалист "АТОП"
КПК-488/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мила Апостолова Ненова Директор на Детска ясла гр. Тервел
КПК-489/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Маргарита Иванова Гичева Директор на Детска градина с. Безмер
КПК-490/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Павлинка Петрова Пасева Директор на Детска градина с. Орляк
КПК-491/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Великова Петрова Директор на Детска градина с. Коларци
КПК-492/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Пенка Георгиева Райчева Директор на Детска градина с. Зърнево
КПК-493/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ани Николова Атанасова Директор на Детска градина с. Нова Камена
КПК-494/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентин Стоянов Петров Гл. счетоводител на отдел "Просвета"
КПК-495/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Женя Събева Йорданова Мл. счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-496/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Зюбер Османов Османов Мл. специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-497/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Еленка Костадинова Станчева Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-498/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Марийка Лалова Найденова Мл. специалист "Озеленяване"
КПК-499/ 26.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Христова Димитрова Юрисконсулт в дирекция "АПИООП"
КПК-500/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Юлия Жекова Дичева - Петрова Организатор на учен. и мл. дейности към Община Тервел
КПК-501/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Венко Христов Стратиев Специалист "КИУА"
КПК-502/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Севда Али Али Мл.специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-503/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мими Вълчева Димитрова Мл. специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-504/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Берна Левент Лятиф Технически сътрудник "ЛС закрити предприятия"
КПК-505/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светла Христова Димитрова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-506/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Петров Луков Ст. специалист "Озеленяване"
КПК-507/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Атидже Ахмед Осман  Специалист "АО и ВО" в Кметство Жегларци
КПК-508/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мехриджан Али Ферад Специалист "АО и ВО" в Кметство Орляк
КПК-509/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севин Фикрет Дилявер Специалист "Финанси" в Кметство Жегларци
КПК-510/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Миглена Василева Иванова Директор на дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-511/ 27.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мариана Митева Куманова Специалист "Финанси" в Кметство Безмер
КПК-512/ 28.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Надежда Йорданова Дякова Мл. специалист "РТВ и музей"
КПК-513/ 28.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Светлана Иванова Тотева Специалист "АО и ВО" в Кметство с. Безмер
КПК-514/ 29.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Милена Маринова Пенева Директор на дирекция "ФМП"
КПК-515/ 29.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Петрова Николова Специалист "Младежки дейности"
КПК-516/ 30.04.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Росица Иванова Димова Ст. инспектор "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-517/ 05.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ренгинар Мехмед Галиб  Специалист "АО и Финанси" в Кметство Попгруево
КПК-518/ 07.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Иванов Желев Специалист "Музей"
КПК-519/ 07.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Славов Хорозов Ст. специалист "Безстопанствени животни"
КПК-520/ 07.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светослав Василев Петров Кметски наместник в с. Мали извор
КПК-521/ 07.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Димитър Михайлов Желязков Кметски наместник в с. Сърнец
КПК-522/ 07.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Александрина Димитрова Иванова Гл. счетоводител на Община Тервел
КПК-523/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мирослава Недкова Любенова-Михалева Счетоводител в "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-524/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светлана Желева Русева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-525/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Николинка Стоянова Коева Ст. специалист "Бюджет" в дирекция "ФМП"
КПК-526/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Виолета Йорданова Димитрова Геодезист-чертожник в дирекция "ОСТСУ"
КПК-527/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гинка Николова Колева Специалист "Общинска собственост" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-528/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Анастасия Петрова Колева Счетоводител в дирекцоя "ФМП"
КПК-529/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимира Иванова Ангелова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-530/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Теодора Минчева Иванова Ст. специалист "МДТ" в дирекция "ФМП" 
КПК-531/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Живка Йорданова Николова Специалист "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-532/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Катя Ганчева Стойчева Технически сътрудник
КПК-533/ 10.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентин Желев Вълчев Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-534/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ивелина Стоянова Стоянова Ст. счетоводител "СДПТЗ"
КПК-535/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ганка Николова Тончева Специалист "АО" в дирекция "ЧРСУЕ
КПК-536/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Жулиева Жекова Стефанова Специалист "Социални дейности" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-537/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Галина Маринова Стефанова Счетоводител в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-538/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Иванка Георгиева Радева Специалист "Младежки дейности"
КПК-539/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мариана Минчева Петкова Специалист "ВРКО" в дирекция "ОКМДР"
КПК-540/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Кръстинка Христова Златева Специалист "ОР" в дирекция "ОКМДР"
КПК-541/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Вълкова Маринова Специалист "Тъжни обредни ритуали" в дирекция "ОКМДР"
КПК-542/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Недко Стоянов Бончев Ст. специалист в дирекция "ФМП"
КПК-543/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Димо Димитров Миланов Кметски наместник на с. Кочмар
КПК-544/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Пламен Стоянов Бошнаков Кметски наместник на с. Професор Златарски
КПК-545/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Пенчо Димитров Пенчев Ст. специалист "Благоустрояване" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-546/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Петя Илиева Христова Счетоводител "ОП" в дирекция "ФМП"
КПК-547/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Константин Минков Колев Ст. специалист "ИО" в дирекция "АПИООП"
КПК-548/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидар Тодоров Герчев Специалист "ИО" в дирекция "АПИООП"
КПК-549/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Илка Николова Петкова Специалист "Личен състав" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-550/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ваня Златкова Денева Специалист "Екология" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-551/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светлана Николова Иванова Гл. специалист "ГО" в дирекция "АПИООП"
КПК-552/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Николинка Петрова Георгиева Специалист "ЛБД и ЕСГРАОН" в дирекция "АПИООП"
КПК-553/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменужка Петкова Чанева Специалист "ЛБД и ЕСГРАОН" в дирекция "АПИООП"
КПК-554/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Кина Димова Иларева Ст. специалист "СС и НП" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-555/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Тодор Георгиев Тодоров Ст. специалист "Търговия, НО и НП" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-556/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Дияна Колева Славова Ст. специалист "ИД" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-557/ 11.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мая Живкова Георгиева Специалист "ГС" в дирекция "АПИООП"
КПК-558/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Георги Янков Русенов Директор на дирекция "ОСТСУ"
КПК-559/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Янка Симеонова Димитрова Ст. специалист "ИД" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-560/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Петранка Тодорова Няголова Секретар на МКБППМН в Община Тервел
КПК-561/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мукадер Якуб Мехмед Специалист "Финанси" Кметство Зърнево
КПК-562/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Исмаил Шаиб Дауд Специалист "АО и ВО" Кметство Зърнево
КПК-563/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Бейхан Вейсел Ахмед Кметски наместник на с. Гуслар
КПК-564/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ружди Абилов Османов Кметски наместник на с. Ангеларий
КПК-565/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Петко Стоянов Горбанов Гл. сътрудник по управление на ЕПП
КПК-566/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Калоян Димитров Стефанов Технически сътрудник в дирекция "АПИООП"
КПК-567/ 12.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Драгомир Христов Димитров Секретар на Община Тервел
КПК-568/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 1  Йовка Валентинова Димитрова Директор на Детска градина с. Орляк
КПК-569/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Йовка Валентинова Димитрова Директор на Детска градина с. Орляк
КПК-570/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Орлин Иванов Денев Служител по сигурността на информацията 
КПК-571/13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гюлсюм Файдин Юсуф Специалист "АО и финанси" Кметство с. Божан
КПК-572/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Рени Илиянова Недкова Гл. специалист "ОП" в дирекция "АПИООП"
КПК-573/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветелина Живкова Стоянова Директор на ДГ "Първи юни" гр. Тервел
КПК-574/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомира Красимирова Атанасова Директор на ДГ "Детелина" гр. Тервел
КПК-575/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гочо Иванов Гочев Специалист "Чистота"
КПК-576/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Севнур Яйя Салимова Финансист в Кметство с. Коларци
КПК-577/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севги Нихат Сали Специалист "АО и ВО " в Кметство с. Коларци
КПК-578/ 13.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Маринов Колев Ст. специалист "ГЗ и ОМП" 
КПК-579/ 14.05.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Живка Георгиева Ненова Директор на ЦПЛР


Архив

2021
2018-2019