П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Община Тервел
за 2022г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Входящ номер/дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ(файл) Име, презиме и фамилия Длъжност
КПК-587/ 04.01.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Снежана Колева Петрова Мл. специалист "Озеленяване"
КПК-588/ 04.01.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Берна Левент Лятиф Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-589/ 04.01.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Берна Левент Лятиф Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-590/ 07.01.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Иван Петров Луков Ст. специалист "Озеленяване"
КПК-591/ 07.01.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Марийка Лалова Найденова Мл. специалист "Озеленяване"
КПК-592/ 25.03.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Севин Фикрет Дилявер Специалист "Финанси" към Кметство Коларци
КПК-593/ 25.03.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Атидже Ахмед Осман  Специалист "АО и ВО" към Кметство Жегларци
КПК-594/ 27.04.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Севдалина Ненова Колева Директор на дирекция "ОКМДР"
КПК-595/ 29.04.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Драгомир Христов Димитров Секретар на Община Тервел
КПК-596/ 29.04.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Росица Иванова Димова Ст. инспектор "МДТ"
КПК-597/ 29.04.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Милена Маринова Пенева Директор на дирекция "ФМП"
КПК-598/ 29.04.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Миглена Василева Иванова Директор на дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-599/ 03.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Недко Стоянов Бончев Ст. специалист "ФУС" в дирекция "ФМП"
КПК-600/ 04.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Жулиета Жекова Стефанова Специалист "Социални дейности" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-601/ 04.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ивелина Стоянова Стоянова Ст. счетоводител "СДПТЗ"
КПК-602/ 04.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Галина Маринова Стефанова Счетоводител в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-603/ 04.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ренгинар Мехмед Галиб  Специалист "АО и Финанси" в Кметство Попгруево
КПК-604/ 04.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Надежда Йорданова Дякова Мл. специалист "РТВ и музей"
КПК-605/ 04.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Илка Николова Петкова Специалист "Личен състав" в дирекция "ЧРСУЕ"
КПК-606/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мими Вълчева Димитрова Мл. специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-607/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Михаил Тонев Маринов Мл. специалист
КПК-608/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Димо Димитров Миланов Кметски наместник на с. Кочмар
КПК-609/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Гочо Иванов Гочев Специалист "Чистота"
КПК-610/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Метин Мехмед Осман Кметски наместник на с. Оногур
КПК-611/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ружди Абилов Османов Кметски наместник на с. Ангеларий
КПК-612/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Снежана Станчева Атанасова Кметски наместник на с. Кладенци
КПК-613/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Светослав Василев Петров Кметски наместник на с. Мали извор
КПК-614/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Тодор Георгиев Тодоров Ст. специалист "ТНОНП"
КПК-615/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Севнур Яйя Салимова Специалист "Финанси" в Кметство Коларци
КПК-616/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Севги Нихат Сали Специалист "АО и ВО" в Кметство Коларци
КПК-617/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Николай Маринов Колев Ст. специалист "ГЗ и ОМП" в Община Тервел
КПК-618/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Йордан Георгиев Йорданов Ст. специалист "ТНОНП" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-619/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Кина Димова Иларева Ст. специалист "СС и НП" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-620/ 05.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Андриана Димитрова Йорданова Директор на ДСХ с. Полковник Савово
КПК-621/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Рени Илиянова Недкова Гл. специалист "ОП" в дирекция "АПИООП"
КПК-622/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Орлин Иванов Денев Служител по сигурността на информацията 
КПК-623/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Веселина Тодорова Митева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-624/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Маргарита Иванова Минева Специалист "Финанси" в Кметство с. Нова Камена
КПК-625/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Димитричка Тодорова Колева Специалист "АТОП"
КПК-626/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Анастасия Петрова Колева Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-627/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Красимира Иванова Ангелова Счетоводител в дирекция "ФМП"
КПК-628/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Николинка Стоянова Коева Ст. специалист "Бюджет" в дирекция "ФМП"
КПК-629/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мирослава Недкова Любенова-Михалева Счетоводител в "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-630/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Петя Илиева Христова Счетоводител "ОП"
КПК-631/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Пламен Стоянов Бошнаков Кметски наместник с. Професор Златарски
КПК-632/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Гинка Николова Колева Специалист "Общинска собственост" в дирекция "ОСТСУ"
КПК-633/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Теодора Минчева Иванова Ст. специалист "МДТ" в дирекция "ФМП" 
КПК-634/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Живка Йорданова Николова Специалист "МДТ" в дирекция "ФМП"
КПК-635/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Иван Колева Йорданов Ст. специалист "Озеленяване"
КПК-636/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Пенка Георгиева Райчева Директор на ДГ "Детски рай" с. Зърнево
КПК-637/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ани Николова Атанасова Директор на ДГ "Теменуга" с. Нова Камена
КПК-638/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Иван Славов Хорозов Ст. специалист "Безстопанствени животни"
КПК-639/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Виолета Йорданова Димитрова Геодезист-чертожник в дирекция "ОСТСУ"
КПК-640/ 09.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Калоян Димитров Стефанов Технически сътрудник в дирекция "АПИООП"
КПК-641/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Зюбер Османов Османов Охрана
КПК-642/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Светла Христова Димитрова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-643/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Женя Събева Йорданова Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-644/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Еленка Костадинова Станчева Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-645/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Валентин Стоянов Петров Гл. счетоводител на отдел "Просвета"
КПК-646/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Севда Али Али Мл. специалист "Малцинствени въпроси"
КПК-647/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Дияна Колева Славова Специалист "Инвестиционна дейност"
КПК-648/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Янка Симеонова Димитрова Ст. специалист "Инвестиционна дейност"
КПК-649/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Берна Левент Лятиф Технически сътрудник
КПК-650/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Светла Николова Иванова Гл. специалист "ГО" в дирекция "АПИООП"
КПК-651/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Живка Георгиева Ненова Директор на ЦПЛР "Малкия принц"
КПК-652/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Бейхан Вейсел Ахмед Кметски наместник на с. Гуслар
КПК-653/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Венко Христов Стратиев Специалист "КИУА"
КПК-654/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Георги Иванов Желев Специалист "Музей"
КПК-655/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Теменужка Петкова Чанева Специалист "ЛБД и ЕСГРАОН" в дирекция "АПИООП"
КПК-656/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Николинка Петрова Георгиева Специалист "ЛБД и ЕСГРАОН" в дирекция "АПИООП"
КПК-657/ 10.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мая Живкова Георгиева Специалист "Гражданско състояние" в дирекция "АПИООП"
КПК-658/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Кръстинка Христова Златева Специалист "Обреди и ритуали" в дирекция "ОКМДР"
КПК-659/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Боряна Петрова Николова Специалист "ВРКО" в дирекция "ОКМДР"
КПК-660/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Гюлсюм Файдин Юсуф Специалист "АО и финанси" в Кметство Божан
КПК-661/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мукадер Якуб Ахмед Специалист "Финанси" в Кметство Зърнево
КПК-662/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мехриджан Али Ферад Специалист "АО и ВО" в Кметство Орляк
КПК-663/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Надде Али Юсеин Специалист "Финанси" в Кметство Орляк
КПК-664/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мариянка Великова Петрова Директор на ДГ "Светулка" с. Коларци
КПК-665/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мариана Митева Куманова Специалист "Финанси" в Кметство Безмер
КПК-666/ 11.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Светлана Иванова Тотева Специалист "АО и ВО" в Кметство Безмер
КПК-667/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Маргарита Иванова Гичева Директор на ДГ "Детски свят" с. Безмер
КПК-668/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Димитър Михайлов Желязков Кметски наместник на с. Сърнец
КПК-669/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Исмаил Шаиб Дауд Специалист "АО и ВО" Кметство Зърнево
КПК-670/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Георги Янков Русенов Директор на дирекция "ОСТСУ"
КПК-671/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Бейлил Мехмед Адем Специалист "ИД и СУ" в Кметство с. Зърнево
КПК-672/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Цветомира Красимирова Атанасова Директор на ДГ № 1 гр. Тервел
КПК-673/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Росица Вълкова Маринова Специалист "Тъжни обредни ритуали" в дирекция "ОКМДР"
КПК-674/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Пенчо Димитров Пенчев Ст. специалист "Благоустрояване"
КПК-675/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Йовка Валентинова Димитрова Директор на ДГ "Слънчице" с. Орляк
КПК-676/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Цветелина Живкова Стоянова Директор на ДГ № 3 гр. Тервел
КПК-677/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Боряна Христова Димитрова Юрисконсулт в дирекция "АПИООП"
КПК-678/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Петранка Тодорова Няголова Секретар на МКБППМН
КПК-679/ 12.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Ганка Николова Тончева Специалист "Административно обслужване"
КПК-680/ 13.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Снежана Колева Петрова Мл. специалист "Озеленяване"
КПК-681/ 13.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Божидар Тодоров Герчев Специалист "ИО" в дирекция "АПИООП"
КПК-682/ 13.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Петко Стоянов Горбанов Гл. сътрудник по управление на ЕПП
КПК-683/ 13.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Мила Апостолова Ненова Директор на ПДЯ гр. Тервел
КПК-684/ 13.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Берна Левент Лятиф Счетоводител в отдел "Просвета"
КПК-685/ 13.05.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2  Константин Минков Колев Ст. специалист "ИО" в дирекция "АПИООП"


          Списък на неподалите, в законоустановения срок пред Кмета на Община Тервел,
декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2022г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИАрхив

2021
2020
2018-2019