VІІІ. Заверка на документи
•Необходими документи:
- Искане за издаване на документи (Изтегли)

Услугата включва:
o Издаване на дубликат на платежни документи;
o Заверка на копие на декларации по ЗМДТ.
Такса: 2,00 лв.