VІІ. Издаване на Удостоверение за платен данък върху превозните средства
•Необходими документи:
- Искане за издаване на документи (Изтегли)

•Безплатна услуга.