VІ. Служебна бележка за освобождаване от данък върху превозните средства


Настоящата се издава на лица с група инвалидност, собственици на моторни превозни средства с цел удостоверяване наличието на обстоятелство за освобождаване от данък върху превозните средства – чл. 58, ал. 1, т.4 от ЗМДТ.


•Необходими документи:
- Искане за издаване на документи (Изтегли)

•Безплатна услуга.