XLIX. Издаване на позволително за бране на орехи


Необходими документи:
- Искане свободен текст (Изтегли)
- Позволително (Изтегли)

Цена на услуга - 5 лв. на орех
Срок на услугата - 3 работни дни