XLVII.Отдаване на общински пасища и мери


Необходими документи:
- Молба по образец за земеделски стопанин /животновъд/ или сдружение на животновъди.(Изтегли) (Изтегли)
- Справка за животните от ветеринар;
- Удостоверение за липса на задължения. (Изтегли)

Цена на услуга: - безплатно
Срок за изпълнение - 1 работен ден