XLVI.Удостоверение за регистрация на пчелни семейства


Необходими документи:
-Протокол от ветеринарен лекар;
-Документ за собственост на терена.

Цена на услуга: - безплатно
Срок за изпълнение - 1 работен ден