XLV.Отдаване под наем на лозя


Необходими документи:
- Искане свободен текст (Изтегли)
- Квитанция за платен наем на предходната стопанска година.

Цена на услуга: - 5.00 лв. на дка.
Срок за изпълнение - 1 работен ден