XLIII.Разрешение за ползване на тротоарно право


Необходими документи:
- Искане свободен текст (Изтегли)

Цена на услуга: - 5.00 лв. на кв. м.
Срок за изпълнение - 3 работен ден