XLII.Разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия


Необходими документи:
- Искане свободен текст (Изтегли)

Цена на услуга: - по Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.
Срок за изпълнение - 3 работен ден