XLI.Такса за притежание на куче


Необходими документи:
- Искане свободен текст (Изтегли)

Цена на услуга: - 15 лв. по тарифата на община Тервел
Срок за изпълнение - 5 работен ден