XXXV.Картотекиране на граждани, нуждаещи се от общинско жилище


Необходими документи:
- Декларация и молба декларация по образец (Изтегли)
- Служебна бележка за доходите за последните 6 месеца от работодател. Ако лицето е безработно, бележка от бюрото по труда;
- Удостоверение за постоянен адрес;
- Удостоверение по декларирани данни;
- Удостоверение за неползване на общинско жилище през последните пет години по образец.

Цена на услуга: - безплатно
Срок за изпълнение - 5 работни дни