XXXI.Изготвяне на удостоверение по обстоятелствена проверка за признаване право на собственост


Необходими документи:
- Молба-декларация по образец /представя се от лицето/;
- Оригинална актуална скица;
- Документ за собственост на имота

Цена на услуга - 5 лв.
Срок за изпълнение - 7 дниЦената на услугата е определена съгласно чл.38, ал.1, т.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел