ІІ. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение 2 към ЗМДТ


Удостоверението има информативен характер, което не съдържа данни за размера на задълженията за имота. Изготвя се в случаите, когато започва съдебно производство; във връзка с подаването и обработката на декларация по чл.32 от ЗМДТ; за служебно ползване от собственика.


•Необходими документи:
- Искане за издаване на данъчна оценка; (Изтегли)

•Такса и срок за извършване на услугата:
Обикновена услуга – 14 дни – 5,00 лв.
Бърза услуга – до 3 дни - 12,50 лв.