XXVIII.Учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура по чл. 193 от Закона за устройство на територията


Необходими документи:
- Искане по образец (Изтегли)
- Одобрен и съгласуван проект;
- Квитанция за платена цена.

Цена: - Цената на учреденото право се определя от комисия по реда на чл. 210 от ЗУТ.
Срок за изпълнение - 30 дни.