XXVII.Заверка на приложение на данъчна декларация


Нормативно основание: ЗМДТ


Необходими документи:
- Данъчна декларация по образец;
- Копие от нотариален акт.

Цена на услугата - безплатно
Срок за изпълнение - веднага, освен ако се налага допълнителна проверка