XXIV.Издаване на удостоверения за реално обособени части от сграда по чл. 202 от ЗУТ


Нормативно основание: чл.195 и чл.196 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- документ за собственост (отстъпено право на строеж);
- декларация на всички заинтересовани лица.

Цена на услуга: - услугата е безплатна
Срок за изпълнение - 30 дни