XXI.Предаване (заверяване) на екзекутивна документация


Нормативно основание: чл.175, ал.2 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец (Изтегли)
- Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл.175, ал.1 от ЗУТ
- Заверен протокол за строителна линия и ниво.
- Квитанция за платена такса

Цена на услуга: - 30 лв.
Срок за изпълнение - 14 дниЦената на услугата е определена съгласно т.14 от Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.