XІII. Искане за заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка


Нормативно основание: чл.157, ал.2 от ЗУТ


Необходими документи:
- Заявление по образец; (Изтегли)
- Разрешение за строеж – копие.

Цена на услуга - 10лв.
Срок за изпълнение - 14 дниЦената на услугата е определена съгласно чл. 30, т.9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел