Х. Закриване на партида
•Необходими документи:
- Молба за закриване на партида (Изтегли)

•Безплатна услуга