Общинска администрация


Александрина Иванова

Атидже Осман

Божидар Герчев

Борислав Жеков

Драгомир Димитров

Димитър Петров

Дияна Славова

Валерина Чомакова

Ваня Денева

Васил Василев

Василка Зюмбюлева

Виолета Железова

Галина Стефанова

Ганчо Начев

Ганка Тончева

Гергана Георгиева

Гергана Томова

Георги Желев

Гинка Колева

Дамянка Иванова

Детелин Георгиев

Дияна Илиева

Димитричка Георгиева

Джахиде Джелил

Дянка Гочева

Еленка Станчева

Живко Георгиев

Жулиета Стефанова

Златка Вълчева

Зоя Чакърова

Искра Илиева

Искрен Пенчев

Ивайло Павлов

Иван Иванов

Иван Иванов

Иван Грозев

Иван Георгиев

Иван Хорозов

Иван Колев

Илка Петрова

Илкнур Хамид

Илияна Илиева

Йовка Донева

Иванка Иванова

Калоян Стефанов

Катя Стойчева

Константин Колев

Красимир Георгиев

Кръстинка Златева

Любен Василев

Маргарита Иванова

Маргарита Минева

Мариана Петкова

Мариана Куманова

Маринела Димитрова

Мария Атанасова

Мария Бонева

Мария Димитрова

Мариян Дочев

Марияна Пасева

Марияна Тодорова

Миглена Иванова

Милена Пенева

Младен Димитров

Надежда Керанова

Недко Бончев

Недялка Иванова

Ненчо Станчев

Нели Йовчева

Нели Димова

Никола Найденов

Никола Иванов

Николай Грудев

Николай Колев

Николинка Георгиева

Николинка Коева

Нуртен Салиева

Нурия Ешреф

Орлин Денев

Османали Хасан

Пeтър Петров

Петко Горбанов

Петя Христова

Полина Иванова

Перихан Хасан

Пламен Желязков

Радка Жекова

Радослав Коев

Радослава Петрова

Рейхане Тефик

Ренгинар Галиб

Росица Димова

Росица Маринова

Сали Феим

Севдалина Колева

Снежана Петкова

Станка Пенева

Светлана Иванова

Светлана Русева

Светлана Тотeва

Теменужка Чанева

Теодора Иванова

Теодора Димитрова

Тодор Златев

Халид Керим

Христо Христов

Цветанка Хорозова

Цветелина Петрова

Янка Димитрова

Янка Зюмбюлева