Тримесечен отчет на бюджета на Община град Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз


30.09.2020 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2020г..

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2020г.

Баланс към 30.09.2020г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2020г. до 30.09.2020г. на Община Тервел

30.06.2020 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.06.2020г.

Баланс към 30.06.2020г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2020г. до 30.06.2020г. на Община Тервел

30.03.2020 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2020г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2020г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2020г.

Баланс към 31.03.2020г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2020г. до 31.03.2020г. на Община Тервел

31.12.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2019 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2019 г.

Баланс към 31.12.2019 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г. на Община Тервел

30.09.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2019г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2019 г.

Баланс към 30.09.2019г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 30.09.2019г. на Община Тервел

30.06.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2019г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2019г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2019 г.

Баланс към 30.06.2019г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 30.06.2019г. на Община Тервел

31.03.2019 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2019 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2019 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2019 г.

Баланс към 31.03.2019 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2019г. до 31.03.2019г. на Община Тервел

31.12.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.12.2018 г.

Баланс към 31.12.2018 г.

Обяснителна записка по отчета за изпълнение на Бюджета за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. на Община Тервел

30.09.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.09.2018 г.

Баланс към 30.09.2018 г.

30.06.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 30.06.2018 г.

Баланс към 30.06.2018 г.

31.03.2018 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2018 г.

Отчет по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ - 1338/2015 г. към 31.03.2018 г.

Баланс към 31.03.2018 г.

31.12.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2017 г.

30.09.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2017 г.

30.06.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2017 г.

31.03.2017 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2017 г.

31.12.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2016 г.

30.09.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2016 г.

30.06.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2016 г.

31.03.2016 година

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община град Тервел към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенифициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2016 г.