Топъл обяд за нуждаещите се от подкрепа хора в Община ТервелИннформация: На 20.10.2016г. кмета на община Тервел подписа първият договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура BG05FMOP001-3.002„

( публикувано на 21.10.2016 г.)

Обява: От 24 октомври 2016г. община Тервел във връзка с изпълнение на дейност “Определяне на целевите групи“ по проект „Топъл обяд за нуждаещите се от подкрепа хора в Община Тервел”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002

( публикувано на 24.10.2016 г.)