Административна структура

Още: Кметски екип | Кметства | Устройствен правилник


Документ: Структура


ДИРЕКЦИИ

ЧРСУЕ:    Човешки ресурси, социални услуги и екология
ОКМДР:   Образование, култура, младежки дейности, ритуали
ОСТСУ:   Общинска собственост, териториално и селищно устройство
ФМП:       Финанси и местни приходи
АИООП:   Административно-информационно обслужване и обществени поръчкиДИРЕКТОРИ ДИРЕКЦИИ

ЧРСУЕ:    Миглена Василева Иванова
ОКМДР:   Севдалина Ненова Колева
ОСТСУ:   Валерина Александрова Чомакова
ФМП:       Милена Мaринова Пенева
АИООП: