Профил на купувача -
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ/ПОКАНИСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Досие №1/22.08.2016г./"Изграждане на игрище за мини футбол в двора на ПГТО „Дочо Михайлов“ в гр.Тервел“
( публикувано на 22.08.2016 г.)


Досие №2/10.09.2016г./„Мерки за осигуряване на достъпност за хора с увреждания в музейна сграда в УПИ III,кв.40 по плана на гр.Тервел.” , ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
( публикувано на 10.09.2016 г.)


Досие №3/20.03.2018г./„Изграждане на обреден дом в гробищен парк на гр.Тервел-първи етап”
( публикувано на 20.03.2018 г.)


Досие №4/21.08.2018г./ "Ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк в гр.Тервел"
( публикувано на 21.08.2018 г.)