Профил на купувача - ПУБЛИЧНИ СЪСТЕЗАНИЯСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Досие №1 /26.07.2016 г./ "Избор на изпълнители за извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2016/2017 г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1: Тервел – Балик- Тервел; Обособена позиция № 2 :Тервел – Градница - Тервел”
( публикувано на 26.07.2016 г.)

Досие №2 /29.07.2016 г./ „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Тервел за „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Тервел” и осъществяване на последващ авторски надзор”
( публикувано на 29.07.2016 г.)

Досие №3 /02.08.2016 г./ „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти и последващо управление на проекти на Община Тервел по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, Обособена позиция 2: „Управление на проекти, финансирани по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, по обособена позиция № 1 „Подготовка на проекти за кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”
( публикувано на 02.08.2016 г.)

Досие №4 /22.08.2016 г./ „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година , по следните обособени позиции:1. Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия; 2. Месо и месни продукти; 3. Риба – замразена; 4. Плодове и зеленчуци;.5. Млечни продукти; 6. Захар и свързани с нея продукти;.7. Макаронени изделия;.8. Други хранителни продукти;.9. Сухи подправки и други пакетирани;10 Студено пресовани сокове;”11.Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани”
( публикувано на 22.08.2016 г.)

Досие №5 /30.09.2016 г./ „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Тервел през зимния сезон на 2016/2017 година“
( публикувано на 30.09.2016 г.)

Досие №6 /30.09.2016 г./ „ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
( публикувано на 30.09.2016 г.)

Досие №7 /24.11.2016 г./ „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОТОРНО ОБОРУДВАНЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ И НЕЙНИТЕ ЗВЕНА ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
( публикувано на 24.11.2016 г.)

Досие №8 /27.03.2017 г./ „Ремонт на обществени сгради, включени в капиталова програма на Община Тервел за 2017 г.”, с девет обособени позиции, както следва: ОП 1:Ремонт кметство с.Орляк; ОП 2: Ремонт кметство с.Зърнево;ОП 3: Довършителни работи сграда на кметство с.Каблешково; ОП 4: Ремонт на кметство с.Божан; ОП 5: Довършителни работи за доизграждане на клуб кв.“Север“ на гр.Тервел; ОП 6:Ремонт на клуб на пенсионера в с.Безмер;ОП 7:Ремонт на клуб на пенсионера в с.Коларци;ОП 8:Ремонт на лекарски кабинет в с.Честименско; ОП 9: „Второстепенна сграда към Джамия гр.Тервел“
( публикувано на 27.03.2017 г.)

Досие №9 /04.04.2017 г./ „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улична мрежа в населените места в Община Тервел“
( публикувано на 04.04.2017 г.)

Досие №10 /10.04.2017 г./ „Вътрешен ремонт на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ Димитър Дончев-Доктора", гр.Тервел“
( публикувано на 10.04.2017 г.)

Досие №11 /24.04.2017 г./ „Основен ремонт конструкция , отводняване и хидроизолация на покрив читалище гр.Тервел“
( публикувано на 24.04.2017 г.)

Досие №12 /09.05.2017 г./ „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН УЧАСТЪК ОТ КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР.ТЕРВЕЛ,ЛОКАЦИЯ ИЗВЪН ВОДЕН ЦИКЪЛ, УЧАСТЪК ПО УЛ.“ЗАХАРИ ЗОГРАФ“ И УЛ.“ОБОРИЩЕ“
( публикувано на 09.05.2017 г.)

Досие №13 /30.05.2017 г./ „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСТОК ПО УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН II В ГР.ТЕРВЕЛ“
( публикувано на 30.05.2017 г.)

Досие №14 /16.06.2017 г./ “Периодична доставка на строителни материали,изделия и промишлени стоки,необходими за ремонт,поддръжка и почистване на общински сгради и обекти” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителни материали от дървесина“;Обособена позиция № 2: „Метални изделия“;Обособена позиция № 3: „Инструменти и готови строителни продукти “; Обособена позиция № 4: „Бои, лакове,облицовъчни материали”, Обособена позиция № 5:“ЕЛ Материали“; Обособена позиция № 6: „ВиК материали“
( публикувано на 16.06.2017 г.)

Досие №15 /21.07.2017 г./ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УЛ. «ХАН АСПАРУХ» ГРАД ТЕРВЕЛ - УЧАСТЪКA СРЕЩУ БЛ.3 ТЕМЕНУГА (СТАРА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ) ДО УЛ. «Н. ВАПЦАРОВ“
( публикувано на 21.07.2017 г.)

Досие №16 /25.07.2017 г./ “ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЛУБ В КВ.“СЕВЕР“ НА ГРАД ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 25.07.2017 г.)

Досие №17 /31.07.2017 г./ “ДОВЪРШВАНЕ НА ГРУБ СТРОЕЖ НА ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА КЪМ ДЖАМИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 31.07.2017 г.)

Досие №18 /07.08.2017 г./ “Избор на изпълнители за извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2017/2018 г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1 : Тервел – Балик- Тервел; Обособена позиция № 2 : Тервел – Градница - Тервел "
( публикувано на 07.08.2017 г.)

Досие №19 /09.10.2017 г./ "Доставка на хранителни продукти за звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за период от дванадесет месеца и по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1:Мляко и млечни продукти;Обособена позиция № 2:Месо и месни продукти;Обособена позиция №3:Риба и рибни продукти;Обособена позиции №4:Яйца;Обособена позиция № 5:Масла и мазнини;Обособена позиция № 6:Зърнени храни и храни на зърнена основа;Обособена позиция № 7: Картофи и кореноплодни;Обособена позиция № 8:Варива;Обособена позиция № 9: Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, ферментирали; Обособена позиция № 10:Плодове – пресни (без костилкови) ,замразени, консервирани, конфитюри, мармалади, желета, компоти,нектари и плодови сокове добити по конвенционални методи;Обособена позиция № 11:Ядки и маслодайни семена;Обособена позиция № 12:Захар, захарни изделия, мед, шоколадови изделия;Обособена позиция № 13:Бутилирани минерални, трапезни и изворни води, боза;Обособена позиция №14:Чай;Обособена позиция № 15:Други храни;Обособена позиция № 16:Месни и месно-растителни консерви;Обособена позиция № 17:Готови за консумация храни;Обособена позиция № 18:Студено-пресовани плодови сокове;Обособена позиция № 19:Подправки и добавки;Обособена позиция № 20:Костилкови плодове;Обособена позиция № 21:Зрял фасул”
( публикувано на 09.10.2017 г.)

Досие №20 /13.10.2017 г./ “Зимно поддържане и снегопочистване на транспортната мрежа в Община Тервел в зимен сезон 2017-2018"
( публикувано на 13.10.2017 г.)

Досие №21 /08.01.2018 г./ “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ МУЗЕЙ В ГР.ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 08.01.2018 г.)

Досие №22 /22.01.2018 г./ “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.ТЕРВЕЛ-ПОДОБЕКТ „ПЛОЩАД ЗОНА ПАМЕТНИК НА ХАН ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 22.01.2018 г.)

Досие №23 /06.02.2018 г./ “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB1192 , УЧАСТЪК ОТ КМ.6+000 ДО КМ 7+890 В ГРАНИЦИТЕ НА С.БЕЗМЕР, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 06.02.2018 г.)

Досие №24 /19.02.2018 г./„Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел по дванадесет обособени позиции, единадесет от които се възлагат чрез процедура „публично състезание“, в т.ч:Обособена позиция № 1: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Стефан Караджа" от ОТ 35 до ОТ 45" -793 м;Обособена позиция № 2: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Цар Иван Асен ІІ" от ОТ 9 до ОТ 43"1028 м;Обособена позиция № 3: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Гео Милев"от ОТ 43 до ОТ 70-240 м;Обособена позиция № 4: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Иван Вазов"от ОТ 73 до ОТ 74"-130 м; Обособена позиция № 5: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул."Раковски "от ОТ 25 до ОТ 243 "-474 м;Обособена позиция № 6: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Оборище"от ОТ 129 до ОТ 139"-350 м;Обособена позиция № 7: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Люлин" от ОТ 62 до ОТ 141"-340 м;Обособена позиция № 8: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул."Вихрен"от ОТ 60 до ОТ 139 "-360 м;Обособена позиция № 9: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Климент Охридски"от ОТ 98 до ОТ 113"-320м;Обособена позиция № 10:Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. 8-ма с. Честименско-399м;Обособена позиция № 11: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. 17-та с. Жегларци-710 м“. Обособена позиция № 12: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул.'Черно море" от ОТ 60 до ОТ 62 " -110 м.“ се възлага по реда, валиден за нейната индивидуална стойност – на основание чл.20,ал.4,т.1 от ЗОП и във връзка с чл.21,ал.6 от ЗОП."
( публикувано на 19.02.2018 г.)

Досие №25 /23.02.2018 г./"Осъществяване на Строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проект- „Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел, в участъци както следва: За гр. Тервел: улици „ Ст. Караджа“, „ Цар Иван Асен II, „Черно море“, “Вихрен“, „Гео Милев“, „Иван Вазов“, „Люлин“ ,“Оборище“, „Раковски“, ул."Климент Охридски"; за селата в Общината: улица 17-та в с. Жегларци и улица 8-ма в с. Честименско"
( публикувано на 23.02.2018 г.)

Досие №26 /26.02.2018 г./"Строителен надзор при изпълнение на строителни работи за обновяване на общински музей в гр.Тервел "
( публикувано на 26.02.2018 г.)

Досие №27 /28.02.2018 г./"РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УЛ. «ХАН АСПАРУХ» ГРАД ТЕРВЕЛ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1:“І-ви етап: от ул.“Н. Вапцаров до ул.“Цар Калоян“; Обособена позиция № 2:“ІІ-ри етап: от ул.“Н. Вапцаров до бл.3 Теменуга (стара бензиностанция)“; Обособена позиция № 3:“ІІІ -ти етап: от ул.“Цар Калоян“ до ул.“Стефан Караджа“"
( публикувано на 28.02.2018 г.)

Досие №28 /15.03.2018 г./"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МУЗЕЙНА СГРАДА В ГР.ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 15.03.2018 г.)

Досие №29 /30.04.2018 г./"„Основен ремонт на публични сгради в Община Тервел съгласно поименен списък на капиталовите разходи за 2018 година, по шест обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 „Кметство в с.Орляк“; Обособена позиция № 2:“Селска здравна служба в с.Орляк“; Обособена позиция № 3:“Клуб на пенсионера в с.Жегларци“;Обособена позиция № 4:“Читалище в с.Орляк“;Обособена позиция № 5:‘Джамия с.Градница“;Обособена позиция № 6:“Джамия гр.Тервел – второстепенна сграда“"
( публикувано на 30.04.2018 г.)

Досие №30/08.06.2018 г./"ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „ПЪРВА“ В С.ПОПГРУЕВО"
( публикувано на 08.06.2018 г.)

Досие №31/11.06.2018г./ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ НА ДЕТСКА ГРАДИНА“ДЕТЕЛИНА“ В ГР.ТЕРВЕЛ
( публикувано на 11.06.2018 г.)

Досие №32/10.07.2018г./"ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ"
( публикувано на 10.07.2018 г.)