Профил на купувача - ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел уведомява всички участници в обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, че банковите сметки на Община Тервел са следните:

За внасяне на парични гаранции за изпълнение на договор:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG44UNCR96603327005216

Такса за закупуване на тръжна документация по ЗОП, код 447000:
„Уникредит Булбанк“ АД, Тервел
№ на банковата сметка - BG42UNCR96608497526814Досие №1 /22.11.2017 г./ Доставка на Дизелово гориво за отопление на звената на бюджетна издръжка към Община Тервел за срок от една година
( публикувано на 22.11.2017 г.)


Досие №2 /14.12.2017 г./ Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н/еквивалент, Автомобилен бензин А98Н/еквивалент, Дизелово гориво и Пропан-бутан) за транспортните средства на Община Тервел, звената към нея и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Община Тервел
( публикувано на 14.12.2017 г.)