Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 8

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на обществени сгради, включени в капиталова програма на Община Тервел за 2017 г.”, с девет обособени позиции, както следва: ОП 1:Ремонт кметство с.Орляк; ОП 2: Ремонт кметство с.Зърнево;ОП 3: Довършителни работи сграда на кметство с.Каблешково; ОП 4: Ремонт на кметство с.Божан; ОП 5: Довършителни работи за доизграждане на клуб кв.“Север“ на гр.Тервел; ОП 6:Ремонт на клуб на пенсионера в с.Безмер;ОП 7:Ремонт на клуб на пенсионера в с.Коларци;ОП 8:Ремонт на лекарски кабинет в с.Честименско; ОП 9: „Второстепенна сграда към Джамия гр.Тервел"
Документи за изтегляне:

ime

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:14

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:14

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:14

(Изтегли)
Файла е качен на: 07.07.2017 15:27:12

(Изтегли)
Файла е качен на: 24.08.2017 13:35:12

(Изтегли)
Файла е качен на: 04.10.2017 15:44:12

(Изтегли)
Файла е качен на: 10.10.2017 13:39:22

(Изтегли)
Файла е качен на: 10.10.2017 13:39:22

(Изтегли)
Файла е качен на: 10.10.2017 13:39:22

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.10.2017 16:15:28

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.10.2017 16:15:28

(Изтегли)
Файла е качен на: 28.11.2017 14:15:52

(Изтегли)
Файла е качен на: 20.12.2017 14:23:10