Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 51

Обществена поръчка с предмет:“ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННО (СЕРВИЗНО) ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ СЪС СНЕГОРИННО ГРЕБЛО“Документи за изтегляне:

ime