Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 50

Обществена поръчка с предмет:“Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ “Йордан Йовков“ гр.Тервел“Документи за изтегляне:

ime