Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 5

Обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Тервел през зимния сезон на 2016/2017 година“
Документи за изтегляне:

ime