Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 45

Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и подготовка за експлоатация при зимни условия на транспортната мрежа в Община Тервел за една календарна година“Документи за изтегляне:

ime