Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 44

Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2019 / 2020 г. в две основни направления, съответно по две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Превоз по линията Тервел – Балик- Тервел;
Обособена позиция №2: Превоз по линията Тервел – Градница - Тервел”Документи за изтегляне:

ime