Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 40

Обществена поръчка с предмет:ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ. “ХАН АСПАРУХ“ В ГР. ТЕРВЕЛ - ОСНОВНО ТРАСЕ
Документи за изтегляне:

ime