Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 4

Обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в Община Тервел за една календарна година , по следните обособени позиции:1. Хлебни изделия и пресни сладкарски изделия; 2. Месо и месни продукти; 3. Риба – замразена; 4. Плодове и зеленчуци;.5. Млечни продукти; 6. Захар и свързани с нея продукти;.7. Макаронени изделия;.8. Други хранителни продукти;.9. Сухи подправки и други пакетирани;10 Студено пресовани сокове;”11.Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани”
Документи за изтегляне:

ime

(Изтегли)
Файла е качен на: 28.11.2017 14:15:52

(Изтегли)
Файла е качен на: 21.12.2017 11:03:23

(Изтегли)
Файла е качен на: 18.01.2018 16:25:17

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.01.2018 17:29:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.01.2018 17:30:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.01.2018 17:30:38

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.01.2018 17:31:06

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.01.2018 17:31:30

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.01.2018 17:32:04

(Изтегли)
Файла е качен на: 19.01.2018 17:32:30

(Изтегли)
Файла е качен на: 22.01.2018 10:16:08

(Изтегли)
Файла е качен на: 22.01.2018 10:16:44