Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 38

„Осъществяване на Строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обектите предмет на инвестицията по проект "Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Нова Камена, община Тервел и в с. Зърнево, основен ремонт на водопроводната мрежа в с. Безмер“
Документи за изтегляне:

ime