Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 37

"Възстановяване на уличната настилка след извършена рехабилитация на клонове и участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер в Община Тервел по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Възстановяване на уличната настилка по ул."Втора" и "Шеста" в с.Нова Камена“; Обособена позиция № 2: „Възстановяване на уличната настилка по ул."Втора" и "Трета" в с.Зърнево“; Обособена позиция № 3: „Възстановяване на уличната настилка по ул."Трета" в с.Безмер."
Документи за изтегляне:

ime