Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 36

Обществена поръчка с предмет:„Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Нова Камена, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Шеста“- DN90“; Обособена позиция № 2: "Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Зърнево, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Трета“- DN90“; Обособена позиция № 3: "Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Зърнево, община Тервел" - ул. „Втора“ и ул. „Трета“- DN 160“; Обособена позиция № 4: „Ремонт на водопроводната мрежа в с.Безмер - DN90“
Документи за изтегляне:

ime