Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 35

Обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на транспортната мрежа в Община Тервел в зимен сезон 2018-2019“
Документи за изтегляне:

ime