Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 33

Обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнители за извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2018/2019 г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция № 1: Тервел – Балик- Тервел; Обособена позиция № 2: Тервел – Градница - Тервел
Документи за изтегляне:

ime