Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 27

Обществена поръчка с предмет:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УЛ. «ХАН АСПАРУХ» ГРАД ТЕРВЕЛ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1:“І-ви етап: от ул.“Н. Вапцаров до ул.“Цар Калоян“; Обособена позиция № 2:“ІІ-ри етап: от ул.“Н. Вапцаров до бл.3 Теменуга (стара бензиностанция)“; Обособена позиция № 3:“ІІІ -ти етап: от ул.“Цар Калоян“ до ул.“Стефан Караджа““
Документи за изтегляне:

ime