Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 25

Обществена поръчка с предмет:„Осъществяване на Строителен надзор по време на изпълнение на СМР по проект- „Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел, в участъци както следва: За гр. Тервел: улици „ Ст. Караджа“, „ Цар Иван Асен II, „Черно море“, “Вихрен“, „Гео Милев“, „Иван Вазов“, „Люлин“ ,“Оборище“, „Раковски“, ул."Климент Охридски"; за селата в Общината: улица 17-та в с. Жегларци и улица 8-ма в с. Честименско“
Документи за изтегляне:

ime