Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 24

Обществена поръчка с предмет:„Рехабилитация на съществуващи улици в Община Тервел по дванадесет обособени позиции, единадесет от които се възлагат чрез процедура „публично състезание“, в т.ч:Обособена позиция № 1: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Стефан Караджа" от ОТ 35 до ОТ 45" -793 м;Обособена позиция № 2: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Цар Иван Асен ІІ" от ОТ 9 до ОТ 43"1028 м;Обособена позиция № 3: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Гео Милев"от ОТ 43 до ОТ 70-240 м;Обособена позиция № 4: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Иван Вазов"от ОТ 73 до ОТ 74"-130 м; Обособена позиция № 5: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул."Раковски "от ОТ 25 до ОТ 243 "-474 м;Обособена позиция № 6: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Оборище"от ОТ 129 до ОТ 139"-350 м;Обособена позиция № 7: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Люлин" от ОТ 62 до ОТ 141"-340 м;Обособена позиция № 8: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул."Вихрен"от ОТ 60 до ОТ 139 "-360 м;Обособена позиция № 9: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. "Климент Охридски"от ОТ 98 до ОТ 113"-320м;Обособена позиция № 10:Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. 8-ма с. Честименско-399м;Обособена позиция № 11: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул. 17-та с. Жегларци-710 м“. Обособена позиция № 12: Рехабилитация на асфалтовата настилка на ул.'Черно море" от ОТ 60 до ОТ 62 " -110 м.“ се възлага по реда, валиден за нейната индивидуална стойност – на основание чл.20,ал.4,т.1 от ЗОП и във връзка с чл.21,ал.6 от ЗОП.“
Документи за изтегляне:

ime

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24

(Изтегли)
Файла е качен на: 14.01.2020 15:52:24