Досие на общественa поръчка



Идентификационен номер: 23

Обществена поръчка с предмет: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB1192 , УЧАСТЪК ОТ КМ.6+000 ДО КМ 7+890 В ГРАНИЦИТЕ НА С.БЕЗМЕР, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ“




Документи за изтегляне:

ime