Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 22

Обществена поръчка с предмет: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.ТЕРВЕЛ-ПОДОБЕКТ „ПЛОЩАД ЗОНА ПАМЕТНИК НА ХАН ТЕРВЕЛ“
Документи за изтегляне:

ime