Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 20

Обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на транспортната мрежа в Община Тервел в зимен сезон 2017-2018“
Документи за изтегляне:

ime