Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 2
Обществена поръчка с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на технически проекти, необходими на община Тервел за „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Тервел” и осъществяване на последващ авторски надзор”Документи за изтегляне:

ime