Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 18

Обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнители за извършване на специализиран превоз на деца, ученици и учители на територията на Община Тервел през учебната 2017/2018 г. в две основни направления, както следва: Обособена позиция №1 : Тервел – Балик- Тервел; Обособена позиция № 2 : Тервел – Градница - Тервел “
Документи за изтегляне:

ime