Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 17

Обществена поръчка с предмет: “ДОВЪРШВАНЕ НА ГРУБ СТРОЕЖ НА ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА КЪМ ДЖАМИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ“
Документи за изтегляне:

ime