Досие на общественa поръчкаИдентификационен номер: 15

Обществена поръчка с предмет: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УЛ. «ХАН АСПАРУХ» ГРАД ТЕРВЕЛ - УЧАСТЪКA СРЕЩУ БЛ.3 ТЕМЕНУГА (СТАРА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ) ДО УЛ. «Н. ВАПЦАРОВ“
Документи за изтегляне:

ime